2017/11/05

20:10

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2017/11/05 | 20:10

Grupa Azoty Police

Aktualizacja

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Planowane, stopniowe odstawienie

Początek zdarzenia:

2017.11.04 godzina 20:00

Planowany koniec zdarzenia:

2017.11.06 godzina 22:00

Ograniczenie zdolności:

295 MWh

Dostępna zdolność:

konsumpcji 550 MWh

Przyczyny niedostępności:

Postój awaryjny

Uwagi:

Brak

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.