2017/09/17

01:00

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2017/09/17 | 01:00

Grupa Azoty Police

NIEAKTUALNE

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Postój planowany

Początek zdarzenia:

2017.09.04 godzina 20:30

Planowany koniec zdarzenia:

2017.09.17 godzina 01:00

Ograniczenie zdolności:

0 MWh

Dostępna zdolność:

konsumpcji 845 MWh

Przyczyny niedostępności:

Postój planowany - instalacja w trakcie uruchamiania

Uwagi:

Brak

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.