2016/08/28

12:19

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

NIEAKTUALNE

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Przejście na planowany postój remontowy

Początek zdarzenia:

2016.06.24 godzina 09:00

Planowany koniec zdarzenia:

2016.08.26 godzina 22:00

Ograniczenie zdolności:

365 MWH

Dostępna zdolność:

konsumpcji 438 MWH

Przyczyny niedostępności:

odciążenie

Uwagi:

POPRZEDNIA PUBLIKACJA

2016-07-05 | 13:35
GAZ ZIEMNY

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.